Strona Główna   Kontakt   Warto przeczytać Jesteś 631840 gościem.
 
Bezpieczniej i godniej

Budynek Zgromadzenia Sióstr Prezentek w Jordanowie, Rynek 45 od początku swego istnienia służył dzieciom i młodzieży, zmieniała się tylko nazwa placówki i rodzaj pracy. W budynku tym Siostry prowadziły kolejno: dom dziecka, przedszkole, Caritas dla dzieci niepełnosprawnych a od 1994 r. Dom Pomocy Społecznej. Praca z dziećmi i młodzieżą w różnorakich formach jest misją Zgromadzenia, którą przekazała Zgromadzeniu Założycielka Zofia Czeska z Maciejowskich.

Zofia Czeska (1584-1650) zorganizowała w Krakowie dom i szkołę dla dziewcząt pochodzących z ubogich rodzin i sierot. Zgromadzenie Sióstr Prezentek ten charyzmat swojej Założycielki kontynuuje przez wieki, stale odczytuje na nowo i na miarę możliwości rozwija. Kościół i społeczeństwo misję tę zawsze akceptowało. Stolica Apostolska uznała heroiczność cnót i świętość życia Zofii Czeskiej a Pan Bóg potwierdził je licznymi łaskami i cudami, jakie udzielał osobom proszącym o nie przez Jej wstawiennictwo. Dlatego dzień 09 czerwca 2013 r. był dla Zgromadzenia Sióstr Prezentek i Kościoła Katolickiego wielkim, radosnym wydarzeniem historycznym. W tym dniu w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach został dokonany Akt Beatyfikacji Matki Zofii Czeskiej z Maciejowskich.

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Jordanowie wpisuje się w misję i dzieło Błogosławionej Matki Zofii Czeskiej. Dla polepszenia warunków bytowych mieszkanek i podniesienia jakości usług edukacyjnych i rehabilitacyjnych Zgromadzenie podjęło rozbudowę budynku DPS, którą ukończyło w 2011 r. Inwestycja była współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, MRPO 2007-2013 r. Przez rozbudowę obiektu uzyskano m.inn. pokoje dwu-osobowe z łazienkami o wysokim standardzie, co w znacznym stopniu przyczyniło się do zapewnienia podopiecznym lepszą opiekę, bezpieczeństwo, intymność, godne życie, usamodzielnianie się oraz rozwój osobowości na miarę ich możliwości.