Strona Główna   Kontakt   Warto przeczytać Jesteś 446590 gościem.
 
<< Powrót do Tajemnica ofiarowania

LIST JUBILEUSZOWY
z okazji 350-lecia szkoły i 400-lecia Obrazu Matki Bożej Świętojańskiej
w kościele św. Jana w Krakowie

Droga Matko
Przełożona Generalna Sióstr Prezentek
   Na ręce Matki pragnę złożyć to wszystko, co w związku z doniosłymi rocznicami jakie mają miejsce w tym roku, cały Kościół Krakowski kieruje do Zgromadzenia Sióstr Prezentek, które z tym właśnie Kościołem, owszem z samym królewskim Miastem Krakowem związane jest od samego początku. Gdy mija 350 lat od powołania do życia Waszej zakonnej Wspólnoty, właśnie to Miasto, a także cała Archidiecezja Krakowska, pragną wyrazić, czym dla nich jest Wasza obecność, a jako szczególny znak tej obecności Obraz Matki Bożej Świętojańskiej, którego czterechsetną rocznicę w Krakowie czcimy w tym samym roku.

   Tajemnicę "Prezentacji" - Tej, która przedwiecznie została wybrana na Matkę Syna Bożego, liturgia Kościoła wspomina w dniu 21 listopada. W TAJEMNICY TEJ WYRAŻA SIĘ ŚWIADOMOŚĆ POWOŁANIA, ODPOWIEDŹ NA ODWIECZNĄ MIŁOŚĆ I WOLA CAŁKOWITEGO I BEZWZGLĘDNEGO ODDANIA SIĘ TEJ MIŁOŚCI. Tajemnica ta stoi u początku całej świadomej drogi wewnętrznej Bogarodzicy, na której to drodze odsłaniały się stopniowo te wszystkie bogactwa Łaski, jakie od chwili poczęcia - Niepokalanego Poczęcia - stały się Jej udziałem. Wyraził to najzwięźlej Boży Wysłannik przy Zwiastowaniu, gdy powiedział do Niej: "Łaskiś pełna".

   Otóż tę właśnie tajemnicę "Prezentacji" wybrała Wasza Założycielka Zofia Czeska z Maciejowskich, a wraz z nią całe Zgromadzenie, od początku, od 1627 roku, aby wokół niej ześrodkować całą swoją duchowość, a także płynącą z tej duchowości działalność apostolską. DUCHOWOŚĆ SIÓSTR PREZENTEK, czyli stałe przeżycie tajemnicy "Prezentacji Maryi" WYRAŻA SIĘ W ŚWIADOMOŚCI ODPOWIADANIA NA TĘ ODWIECZNĄ MIŁOŚĆ, JAKĄ OJCIEC UMIŁOWAŁ KAŻDEGO Z NAS W SWOIM SYNU. Odpowiadanie zaś samo oznacza zarówno kontemplację tej Bożej Miłości, czyli samej Bożej Rzeczywistości - bowiem "Bóg jest Miłością" /1J 4,16/ - jak też szukanie jej wyrazu w ludzkiej rzeczywistości, w ludzkim życiu, skoro "miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany" /Rz 5, 5/.

   Ten ludzki wyraz, niejako ludzki odpowiednik dla tajemnicy "prezentacji Maryi", Zgromadzenie Wasze znalazło i nadal znajduje w działalności wychowawczej. I słusznie. Jeśli się bowiem głęboko wniknie w tę tajemnicę jako Maryjną odpowiedź na odwieczna Miłość, wówczas rodzi się potrzeba podejmowania podobnej odpowiedzi nie tylko w sobie, w swym osobistym życiu, ale także i w drugich. Szczególnie zaś ważne wydaje się, aby spotkać się tutaj z młodzieżą, tak jak wasze Zgromadzenie czyni to od 350 lat. POMÓC KAŻDEJ MŁODEJ DUSZY PRZEŻYĆ SWOJĄ WŁASNĄ TAJEMNICĘ "PREZENTACJI", POMÓC JEJ STANĄĆ WOBEC BOGA ŻYWEGO, KTÓRY JEST MIŁOŚCIĄ I UKSZTAŁTOWAĆ Z TEJ ŚWIADOMOŚCI ŻYCIE JAKO ODPOWIEDŹ NA TĘ MIŁOŚĆ - to powołanie, któremu warto poświęcić siebie i wszystkie siły umysłu, woli i serca, ducha i ciała - poświęcić siebie całą. Właśnie tak widzę powołanie Sióstr Prezentek, Wszystkich i Każdej. Życzę Wam też radości z tego powołania na Wasze 350-cio lecie. Życzę, aby odzywało się ono w wielu młodych dziewczęcych duszach i aby owocowało. Cieszę się także z tego, że możecie wychowywać w swoim liceum dziewczęta polskie, młodzież żeńską - i Im również życzę błogosławieństwa Bogarodzicy.

   Od wielu stuleci przybywają przed obraz Matki Bożej Świętojańskiej w Waszym Kościele (przy ul. św. Jana w Krakowie) ludzie prowadzeni żywą wiarą. Różne sprawy zawierzają Matce Chrystusa i Naszej. Świadczą o tym także wota i podziękowania. Czyż nie wymowne to, że swoje wotum złożył tu również Tadeusz Kościuszko, gdy chciał ratować Naród Polski od grożącej mu niewoli. Jest bowiem Matka Chrystusa czczona w swym Świętojańskim obrazie jako Matka od wykupu jeńców (niewolników). Dlatego też dobrze się stało, że ten Jej obraz został ukoronowany za pozwoleniem Ojca św. Pawła VI w 1965 roku, kiedy w ramach przygotowań do Tysiąclecia Chrztu rozważaliśmy także sprawę oddania się Matce Najświętszej za wolność Kościoła w świecie i w Polsce, któremu to oddaniu nadaliśmy szczególną głębię i moc, mówiąc, że jest to "oddanie w niewolę miłości": miłości macierzyńskiej i miłości do Matki.

   Nie zawsze i nie dla każdego jest zrozumiała ta głębia i moc miłości macierzyńskiej i miłości do Matki. Jednakże dzieje Świętojańskiego Obrazu w Waszym kościele znają niemało takich chwil, gdy właśnie taka głębia i moc miłości staje się oczywista i przemawia całą swoją prawdą. Niech więc przynajmniej tyle będzie wolno powiedzieć przy 400-setnej rocznicy Obrazu Matki Boskiej w Waszym kościele. I niech ten Obraz ukoronowany na Tysiąclecie Chrztu Polski - nadal przyciąga wszystkich, którzy szczególnie pragną zawierzyć się Bogarodzicy, zawierzyć się niejako "bez reszty" - a zarazem chcą niejako przykuć Jej uwagę, Jej macierzyńską miłość do spraw, które przed ten Obraz przynoszą, aby je wypowiedzieć, aby je przedstawić samej Matce. Aby je "prezentować" wobec tajemnicy Jej "Prezentacji".

   Wy zaś, Siostry Prezentki, bądźcie nadal strażniczkami tego Obrazu w sercu Krakowa i w sercu Krakowskiego Kościoła.

   Kraków, 21 XI 1977.